Strawberry Mint Chocolate pizza

Bởi Mariane Fletcher    

Tháng bảy 4, 2016

  • Chuẩn bị: 15 phút
  • Nấu ăn: 25 phút

Chỉ dẫn đường

1Coat dough with ganache.

2Cut strawberries into little slices.

3Coat lightly with the ganache.

4Bake at 350 degrees Fahrenheit for 3 minutes, or until chocolate start bubble.

5Enjoy your pizza.

Thành phần

Dough

Topping:

strawberries

mint chocolate ganache (semi sweet chocolate, kem, fresh peppermint leaves)

icing:

mint chocolate ganache

00:00

0 Đánh giá

Tất cả các trường được yêu cầu phải nộp một bài đánh giá.


Tìm kiếm
Kết hợp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Tìm kiếm trong ý kiến
Tìm trong trích đoạn
Lọc theo tuỳ chỉnh đăng nhập