Pizza Bananas Foster

Bởi Mariane Fletcher    

Tháng bảy 4, 2016

  • Chuẩn bị: 30 phút
  • Nấu ăn: 35 phút

Chỉ dẫn đường

1First pre-bake the dough, it will be return after little time after being topped.

2Second melt butter in small pan/pot on low heat, add brown sugar, cinnamon and nutmeg.

3Stire until sugar is dissolved. You have to be very careful to not burn it!

4Now add lemon juice, bananas and stir very gently until it’s coated with syrup.

5Pour over pre-baked shell and between 30 and 40 seconds (no flame!).

6Now top with icing

7Cut into 8 or 12 slices and enjoy this sweet pizza!

Thành phần

dough

topping:

2-3 ripe bananas, sliced

3TBS. bơ

1/3 cup dark brown sugar

1tsp. cinnamon

1/2tsp. nutmeg

2TBS. lemon juice

icing:

đường

heavy cream

vanilla syrup

00:00

0 Đánh giá

Tất cả các trường được yêu cầu phải nộp một bài đánh giá.Tìm kiếm
Kết hợp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Tìm kiếm trong ý kiến
Tìm trong trích đoạn
Lọc theo tuỳ chỉnh đăng nhập