Olive bar – Focaccia style

Bởi Mariane Fletcher    

Tháng bảy 4, 2016

  • Chuẩn bị: 30 phút
  • Nấu ăn: 30 phút

Chỉ dẫn đường

1Make dough as usual (not necessary round shape).

2Place all the ingredients on the top.

3Cover with olive oil.

4Put into the oven.

Thành phần

Dough formula:

A/P flour 100.00%

Water 70%

Starter 6%

Olive Oil 2%

Fresh Milk 6%

Salt

Baked Potato 27%

Roasted red peppers

Sun-dried tomatoes

Capers

Anchovies

Mushrooms

Roasted garlic

While beans

Olives

Salami bits

Cippolini onions – balsamic glazed

Olive oil

00:00

0 Đánh giá

Tất cả các trường được yêu cầu phải nộp một bài đánh giá.Tìm kiếm
Kết hợp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Tìm kiếm trong ý kiến
Tìm trong trích đoạn
Lọc theo tuỳ chỉnh đăng nhập