Kem chuối

Bởi Lisa bánh

Tháng bảy 22, 2016

  • Chuẩn bị: 20 phút
  • Nấu ăn: 20 phút
  • Sản lượng: 4 phần

Chỉ dẫn đường

1Peel the bananas and put them in the blender.

2Add powdered sugar and some fresh lemon juice (one lemon is enough) and blend.

3Beat whipped cream and vanilla powder in a separate bowl and add it to the blended banana mixture.

4Stir carefully and put the mixture in the freezer to harden.

Thành phần

4 bananas

200 grams of powdered sugar

1 vanilla powder

fresh lemon juice

2,5 dcl cups of whipped cream

00:00

0 Đánh giá

Tất cả các trường được yêu cầu phải nộp một bài đánh giá.


Tìm kiếm
Kết hợp chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Tìm kiếm trong ý kiến
Tìm trong trích đoạn
Lọc theo tuỳ chỉnh đăng nhập