Vòng với mứt
Nấm men bánh quế
Bơ bánh quế
Bánh bao cuộn
Apple beignets
Strudel de ciruelas