Các ẩm thực sử dụng của cần sa Có rất nhiều hoặc nhiều hơn của bất kỳ loại rau khác. Ngoài việc xử lý trong nhà bếp của mình hạt giống và dầu này, nước sốt có thể được thực hiện với nhà máy này, kem, gia vị cho tất cả các loại món ăn và một danh sách dài các món nướng.

Bột sa

Bột của cần sa

Cần sa nấu ăn tiết lộ bí mật của nó, dần dần để chúng ta có thể hiểu nó tốt hơn một chút cùng một lúc và bổ sung cho tất cả các thông tin. Chúng tôi sẽ bắt đầu với việc xây dựng một thành phần cơ bản,