Các ẩm thực sử dụng của cần sa Có rất nhiều hoặc nhiều hơn của bất kỳ loại rau khác. Ngoài việc xử lý trong nhà bếp của mình hạt giống và dầu này, nước sốt có thể được thực hiện với nhà máy này, kem, gia vị cho tất cả các loại món ăn và một danh sách dài các món nướng.