Strudel ng mani at purihin nang labis pastry
Confites de fruta y chocolate
Ang mga bola ng igos
Halaman ng kwins i-paste, Babette
Pinya sa enchanted forest
Tronco de Navidad
Auténtica arena del campo