Tortë e Silesia
Ëmbëlsira krem në Transilvania
Ëmbëlsira e Bohemia
Ëmbëlsirën e datave
Tortë me fruta me një bazë të të thërrime
Pastel Napoleón
Pasteles Casanova
Pastel de Pascua polaco
Mazurca rusa