Fried Ice Cream

  By Lisa Cakes

հուլիսի 22, 2016

  • Prep: 20 րոպե
  • Կուկը: 25 րոպե

Directions

1First make egg foam by beating the egg whites and gradually add the sugar.

2Put an aluminum foil in a baking pan and on it the Chinese Almond Cookies.

3On each cookie put a tablespoon of vanilla ice cream and on it gradually the egg foam mixture.

4Bake on temperature of 250 degrees Celsius for 2 to 3 minutes.

Ingredients

3 egg whites

1 cup of vanilla ice cream

1/2 cup of sugar

Chinese Almond Cookies

00:00

0 Reviews

All fields are required to submit a review.

Այս կայքը օգտագործում է Akismet նվազեցնել սպամի. Իմացեք, թե ինչպես տվյալները մշակվում են ձեր մեկնաբանությունները,.