Datak beteak
Gozokiak Figaro
Pila almendra
Gozokiak zuri abrikot
Gozokiak krema
Almendraditos koko
Plazan, koko