Σιλεσία κέικ
Τρανσυλβανία κρέμα κέικ
Βοημίας κέικ
Ημερομηνίες κέικ
Φρούτα με βάση κέικ ψίχα
Ναπολέων κέικ
Κέικ Καζανόβα
Πολωνικά Πάσχα κέικ
Ρωσική μαζούρκα