Cacen Silesia
Cacennau hufen Transylvania
Cacennau Bohemian
Cacen dyddiadau
Ffrwythau â sylfaen o deisen yn y briwsionyn
Pastel Napoleón
Casanova cacennau
Pastel de Pascua polaco
Mazurca rusa