Fried Ice Cream

Od strane Lisa Cakes

Srpanj 22, 2016

  • Priprema: 20 Stolna crkva
  • Kuhati: 25 Stolna crkva

Upute za vozače

1First make egg foam by beating the egg whites and gradually add the sugar.

2Put an aluminum foil in a baking pan and on it the Chinese Almond Cookies.

3On each cookie put a tablespoon of vanilla ice cream and on it gradually the egg foam mixture.

4Bake on temperature of 250 degrees Celsius for 2 da 3 minuta.

Sastojci

3 egg whites

1 cup of vanilla ice cream

1/2 cup of sugar

Chinese Almond Cookies

00:00

0 Recenzije

Sva polja su obvezna dostavljati pregled.Pretraživanje
Točno odgovara
Traži u naslovu
Pretraživanje po sadržaju
Pretraživanje u komentarima
Pretraživanje u izvadak iz
Filtriraj prema vrsti prilagođenog Post