Biletlər

[ÜMUMİ müddəalar] Toyuq, alabalıq və dovşan

TOYUQ inanır ki, bu quş idi ev Hindistan, ətrafında 4000 A. C, keçən Yunanıstan vasitəsilə İran. Bu gün təkmilləşdirilməsi ilə bir yarış, hesab olunur nüsxə çox yaxşı keyfiyyət, Fransada olarkən, orada onlar...